Digitala returer kan betyda många saker. I detta inlägg fokuserar vi på själva transportetiketten där vi nu hos många transportörer har möjlighet att bli av med den helt. Varför är det viktigt och på vilket sätt?.

Kundupplevelsen

I en för kunden idag olustig returprocess ska etikett hittas och klistras rätt för att säkra leverans tillbaka. Detta i ett moment där man ofta är missnöjd, orolig för vad som gäller, när och om man får pengar tillbaka mm. Med en helt digital upplevelse så slipper kunden hanteringen av fysisk etikett och behöver inte oroas över om man har kvar den, hur och var den ska fästas. Med hjälp av en enkel registrering erhålls istället en QR kod eller motsvarande som visas upp hos ombud eller butik för vidare hantering.

Miljöpåverkan

De flesta e-handlare skickar idag med färdigutskriva returetiketter som kan användas vid retur. En stor mängd av dessa slängs i och med att allt inte returneras…och tur är väl det 😉 Enbart för PostNords syften så skrivs ca 12,5 miljoner etiketter ut årligen. 14% returer inom detaljhandeln i snitt innebär att ca 85% av dem åker rätt i papperskorgen.

Stöttar inte den nya handeln

Under e-handelns uppbyggnad har “ship from” = “return to” varigt en sanning som en konsekvens av isolerade system och odynamisk returlogistik. När e-handeln nu ska kombineras med fysisk handel och internationaliseras med flöden över hela världen så krävs bättre realtidsbeslut och smartare styrning av returflöden. Fysisk etikett har länge låst e-handlarna att agera på ett förutbestämt sätt, nu öppnas möjlighet att nyttja returflöden utefter realtidsbehov där både miljö och lönsamhet kan påverkas starkt i positiv riktning.

Kostnad

Att skriva ut och hantera dessa etiketter kostar idag e-handlarna onödiga pengar. Inte bara för etiketten i sig utan andra kostnader hos systemleverantörer kan också uppstå. Det låser också e-handlaren i kostnader att alltid ta tillbaka returerna till ett förutbestämt ställe oberoende av produktens beskaffenhet och vilket behov som finns vart.

En etikett hit eller dit kan man tänka…men det är många träd, stora låsta logistiska flöden, väldiga mängder produkter som tar onödiga omvägar mm. En liten förändring som skapar stora möjligheter så – bort med etiketten 🙂