En undersökning i Storbritannien visar att kunden naturligtvis allra helst inte alls vill ägna sig åt returer i sin nuvarande form. Den säger också att kunden vill att den ultimata returen skall:

  • Vara gratis
  • Kunna returneras i lokal butik
  • Trigga återbetalning direkt
  • Tillåtas utan returnota eller etikett

Storbritannien får anses vara en lite mer mogen e-handelsmarknad och i Sverige däremot så visar PostNords ehandelsbarometer att en större andel (59%) vill returnera på postombud än via butik. Inga undersökningar blir helt objektiva och våra vanor och möjligheter påverkar och styr vad vi vill. Vi kommer med stor sannolikhet se en vridning här där fler vill och förstår värdet med att returnera i butik. Det finns därmed också en stor potential hur ni kan nyttja er butiksnärvaro med fler och bättre ”after sales” tjänster för online-köparen. Ni känner era kunder och kundgrupper bäst men generellt sätt så uppskattar och värdesätter kunder bra och personlig service i butik.

Det finns i många fall också stor nytta i att driva vissa typer av produktreturer direkt mot butik. Med ny teknik så kan flöden vridas och butiksupplevelsen förbättras genom att t ex förbereda e-handelsbyten och erbjuda personlig merförsäljning baserat på vetskapen om vem som är på väg till butiken. I en bra butik så stärker upplevelsen och lämnad service ert varumärke och konsumenten kommer oftare välja butiken som sitt ställe för att utföra sina after sales ärenden.

Easycom rekommenderar!

Att uppfylla ovan önskescenarion från kund är fullt möjligt men måste göras med finess. Alla kunder kan inte få alla möjligheter och ni bör inte applicera det på alla produkter på alla marknader. Vi ser stor potential i att med försiktighet styra bort oönskade beteenden och uppmuntra bra. Med en dynamisk lönsamhetsbaserad returpolicy kombinerat med en digitaliserad returprocess så möjliggörs ovan optimala kundupplevelse för era bästa kunder, de kunder vilka levererar en stor andel av er lönsamhet.

  • Nyttja butksnätverk för era after sales tjänster så att kunden får välja
  • Visa uppskattning för bra beteenden och styr mjukt bort dåliga.
  • Hitta sätt att erbjuda bra service för era mest lönsamma kunder såsom expressbyten och snabb återbetalning.